PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM NOVEL LASKAR PELANGI KARYA ANDREA HIRATA

Authors

  • Alfian Khairani

DOI:

https://doi.org/10.18592/jtipai.v3i1.1852

Abstract

Laskar Pelangi bercerita tentang sebelas anak Melayu Belitong yang sedang menempuh pendidikan di kampungnya, di bawah bimbingan Pak Harfan (kepala sekolah) dan Bu Muslimah (guru). Mereka hidup dalam kekurangan dan kesederhanaan (kecuali Flo). Keadaan (kehidupan) yang tidak menyenangkan ini tidak membuat mereka patah semangat dan berputus asa. Bahkan kemudian, di antara mereka ada yang mengharumkan nama sekolahnya di dalam berbagai kegiatan. Novel Laskar Pelangi yang merupakan karya spektakuler Andrea Hirata tersebut memiliki pesan pendidikan Islam, salah satunya adalah pendidikan keimanan, yang meliputi syukur, penciptaan manusia oleh Allah, menjauhi syirik, kekuasaan Allah, konversi agama, takdir, dan kemurahan Allah. Adapun Andrea Hirata, sendiri sebagai penulis Laskar Pelangi dilahirkan di Belitong tanggal 24 Oktober 1967. Nama lengkapnya adalah Andrea Hirata Seman Said Harun. Andrea berpendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian dengan beasiswa Uni Eropa ia melanjutkan studi master (master of science) di Universite de Paris, Sorbonne, Prancis dan Sheffield Hallam University, United Kingdom.  Kata Kunci: Pendidikan, Keimanan, Laskar Pelangi, Andre Hirata

References

Eneste, Pamusuk, Kamus Sastra untuk Pelajar, (Flores: Nusa Indah, 1994), Cet. ke-1

Hasan, Muhammad Tholhah, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lantabora Press, 2004), Cet. ke-3

Hirata, Andrea, Laskar Pelangi, (Yogyakarta: Bentang, 2008) Cet. ke-18,

Idris, Taufiq H., Mengenal Kebudayaan Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), Cet. ke-1

Muzakki, Akhmad, Kesusatraan Arab: Pengantar Teori dan Terapan, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2006), Cet. ke-1

Salad, Hamdy, Agama Seni: Refleksi Teologis dalam Ruang Estetik, (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), Cet. ke-1

Sumardjo, Jakob, dan Saini K.M., Apresiasi Kesusatraan, (Jakarta: Gramedia, 1988), Cet. ke-2,

Syalabi, A., Sejarah dan Kebudayaan Islam. (Jakarta, Al-Husna Zikra, 1997) Jilid I, Cet. ke-9

Utsman, Abdul Kariem, Ma’alim Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Mohammad Mahdil Mawahib dengan judul Apa dan Siapa: 45 Budayawan Muslim Dunia, (Surabaya, Risalah Gusti, 1995), Cet. ke-1

Wikipedia, “Andrea Hirata”, http://id.wikipedia.org/wiki/Andrea_Hirata, 30, November 2009, dan http://www.goodreads.com/author/show/647438.Andrea_Hirata, 30 November 2009.

Downloads

Published

2013-01-01

How to Cite

Khairani, A. (2013). PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM NOVEL LASKAR PELANGI KARYA ANDREA HIRATA. Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 3(1). https://doi.org/10.18592/jtipai.v3i1.1852

Issue

Section

Articles