HADITH-HADITH DALAM BUKU MOTIVASI DI MALAYSIA (KAJIAN SANAD DAN MATAN)

Muhammad Faiz Fathi Asmori

Abstract


This article presents the research methodology of hadith in the motivation books in Malaysia. There are ten books have been collected and 149 of hadith that have been research in this study. However, the researchers only studied 123 hadith, while 26 hadith are repeated. Based on the analysis of the status of 123 hadith, the researchers found 75 hadith were rated as maqbul hadith (Sahih and hasan), 42 hadith have had on the chain (sanad), and the remaining 6 hadith undetermined status. This study is a contribution to the writing of Islamic studies to enable the reader to know the status of the hadith set forth in motivational books whether it is accepted or rejected. In addition, this study also provides a set of guidelines for writers of motivational books genre to present hadith into their works. It would be beneficial to authors who have no background in Islamic studies and studies of hadith in producing better quality.

Keywords


Hadith; motivational books; Takhrij.

Full Text:

PDF

References


Al-Quran al-Karim

Ahamad Asmadi Sakat, M. Z. Mohd Zin, Ahmad Faisal Mahdi, Mohd Roslan Mohd Nor, N. Azlina Ahmad, Mohd Arif Nazri, Muhd Najib Abdul Kadir, Nurfarhah Zainan Nazri & Azri Bhari. 2012M. Comparison of Western Motivation Theories with Islamic Method. Journal of Applied Sciences Research. 8(7): 3249-3252.

Ahmad Sunawari Long. 2009. Pengenalan Metodologi Pengkajian Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amal Hayati Ishak & Suraiya Ishak. 2009. Konsep Ganjaran dan Motivasi Menurut Perspektif Islam. Jurnal Fikrah : Centre for Islamic Thought and Understanding. Jilid 4 (Disember 2009), hlm. 187-203. Shah Alam: Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Anon. 2001. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran. Ed. Ke-12. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Anon. 2008. Anugerah Pilihan Pembaca Berita Harian-Popular 2008. http://zamrimohamad.com/blog/anugerah-pilihan-pembaca-berita-harian-popular- 2008. [27 Oktober 2012]

Anon. 2008. Rezeki Anugerah Pilihan Pembaca Berita Harian-Popular 2008. http://ptsmarketing.blogspot.sg/2008/05/rezeki-anugerah-pilihan-pembaca-berita.html [27 Oktober 2012]

Anon. 2009. Anugerah Buku Pilihan Pembaca Popular Berita Harian 2009.http://telagabiru-tbsb.blogspot.sg/2009/08/anugerah-buku-pilihan-pembaca-popular.html [27 Oktober 2012]

Anon. 2009. Anugerah Pilihan Pembaca 2009. http://thebookaholic.blogspot.sg/2009/05/anugerah-pilihan-pembaca-2009.html [27 Okober 2012]

Anon. 2009. Berita Harian. - Nasional. 27 Ogos. http://www.bharian.com.my/Thursday/Nasional/20090827001213/Article/index_ html [27 Oktobr 2012]

Anon. 2012. Penyebaran Hadis Palsu Bahaya, Mengelirukan. Berita Harian - Nasional, 21 Februari. Kuala Lumpur.

Anon. 2012. Buku 100 Pesanan Terakhir Rsulullah Tempat Kedua Anugerah Pilihan Pembaca Popular-Berita Harian 2012. https://muhdnasruddin.wordpress.com/2012/09/22/buku-100-pesanan-terakhir-rasulullah-tempat-kedua-anugerah-pilihan-pembaca-popular-berita-harian-2012a/ [27 Oktober 2012].

Anon. 2015. Harakahdaily. Hadis Palsu: Darul Hadis perlu disegerakan. http://www.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/36942-hadis-palsu-darul-hadis-perlu-disegerakan. [16 Ogos 2015]

Al-Bukhriyy, Muammad bin Ismal. 1417H/1997M. a al-Bukhriyy. Pnyt.Muhammad bin Ali al-Qub, Hishm al-Bukhriyy. Jil. 1-5. Beirt: al-Maktabah al-Aariyyah.

Al-Bukhriyy, Muammad bin Ismal. 1423H/2002M. a al-Bukhriyy. Dimashq: Dr Ibn Kathr.

Al-Dhahabiyy, Muhammad bin Ahmad. 1996. al-Muntaq min Minhj al-Itidl f Naqd Kalm Ahl al-Raf wa al-Itizl wa huwa Mukhtasar Minhj al-Sunnah. al-Riy: Dr Ilm al-Kutb.

Faisal Ahmad Shah. 2010. Takhrj Hadith : Teknik Pencarian Hadith Yang Tepat dan Berkesan. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Harakah Daily. 2015. 16 Ogos.

Harian Metro. 2015. 14 Ogos.

Helmi. 2010. Anugerah Pilihan Pembaca Popular - Berita Harian 2010 Tingkatkan Semangat Penulis Malaysia. http://pts.com.my/berita/news-title/ [27 Oktober 2012].

Ibn al-Jauziyy, Abd al-Ramn bin Ali. 1386H/1966M. al-Maut. Pthq. Abd al- Ramn Muammad Uthmn. al-Madnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah.

Jawiah Dakir, Prof Datin Paduka Dr. 2014. Keberadaan al-Mawdu dalam Masyarakat Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

John W. Creswell. 2013. Research Design : Qualitative, Quantitative,and Mixed Methods Approaches. Ed.4. California: SAGE Publications, Inc.

Latifah Arifin. 2012. Anugerah Pilihan Pembaca Popular-Berita Harian 2012. http://bukuria-malaysia.com/bibliografibuku/anugerah-pilihan-pembaca-popular-berita-harian-kembali-2012-mac-27/ [27 Oktober 2012]

Mahaizura Abd Malik. 2015. Hadith Palsu : Kongsi Dosa Berantai. Harian Metro, 14 Ogos: 6.

Mahaizura Abd Malik. 2015. Hadith Palsu : Kongsi Dosa Berantai. Harian Metro, 14 Ogos. http://bit.ly/metro14ogos [14 Ogos 2015].

Mamd al-an. 1417H/1996M. Taysr Muala al-adth. Al-Riy. Maktabah al- Marif li al-Nashr wa al-Tawz.

Mienfitri. 2008M (September 22). Penawar Hati 2 – Rangsang Perubahan(Astro Oasis). Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=m614vXM6fAg. [21 Jun 2012]

Mohamad Hasbullah Salim & Mohd Aizul Yaakob. 2011. Penggunaan Hadith Da’if Di Dalam Aspek al-Targhib wa al-Tarhib: Kajian Terhadap Kitab Lubab al Hadith Karya Sheikh Abu Bakar Palestin. Dlm. Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa, hlm 543-556. Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realitidan Cabaran Semasa (MUSNAD). [12 & 13 Julai 2011]. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Fadzilah Kamsah, Muhammad Zakaria & Maheran Makhtar. 2006. Kemahiran Mendidik Anak - Menangani Anak Bermasalah. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Mohd Fadzilah Kamsah, Muhammad Zakaria & Husna Hassan. 2007b. Petua Mendidik Anak Menjadi Insan Positif. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri. 2007. Reward and Punishment in a al- Bukhr: Thematic Study. Disertasi Sarjana Ilmu Wahyu (al-Quran dan al-Sunnah). Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Muhammad Ab al-Laith al-Khair bdiyy, Dr. 1420H/1999M. Takhrjal-adth : Nash'atuhu wa Manhajiyyatuhu. Bangi: Darulsyakir.

Najibah. 2010M. Anugerah Pilihan Pembaca Popular - Berita Harian 2010. http://www.goodreads.com/topic/show/358281-anugerah-pilihan-pembaca-popular---berita-harian-2010 [27 Oktober 2012]

Nazmi Yaakub. 2008. Berita Harian - Nasional. 28 Mei. http://bharian.com.my/Current_News/BH/Wednesday/Nasional/20080528081321/Article/ [27 Oktobr 2012]

Roziyah Mahamad. 2011a. Anugerah Penulis Dapat Sambutan: Popular Rancang Tambah Kategori. http://pts.com.my/index.php/berita/anugerah-penulis-dapat-sambutan- popular-rancang-tambah-kategori [27 Oktober 2012]

Roziyah Mahamad. 2011b. Penulis Berentap Dalam Anugerah Pilihan Pembaca Popular-Berita Harian 2011. http://pts.com.my/berita/penulis-berentap-dalam-anugerah- pilihan-pembaca-popular-berita-harian-2011/ [27 Oktobr 2012]

Shahfizal Musa, 2014. Syarahan Perdana: Hadis Palsu dalam Masyarakat Melayu. http://www.ukm.my/news/News_Category/syarahan-perdana/ [15 September 2014]

Sharaf Muammad al-Qah, Dr. 1428H/2007M. al-Manhj al-adth F Ulm al-adth. Kuala Lumpur: al-Bayan Corporation Sdn. Bhd.

Sulaiman Muhammad Hasan. 2003. Taqq dan Takhrj Kitb Hidayat al-abb f al- Targhb wa al-Tarhb Oleh Syeikh Nur al-Din al-Raniri. Disertasi Sarjana Pengajian Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1072

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Al-Banjari Journal Indexed By :

 

Al-BANJARI : JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU KEISLAMAN published by :

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km, 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235 Phone (0511) 3250801 - Email: [email protected]

 Social Media :
 

Creative Commons License
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman ISSN Printed (1412-9507) - ISSN Online (2527-6778) licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.