Author Details

Abdi, M. Akhyar, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai, Indonesia